Association for Central European Cultural Studies
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies
 
AKCE LIDÉ PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY
 
 
Repertorium historických hudebních tisků na území ČR,
I: Tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a tabulatur z let 1500-1630
(Repertory of the Rare Printed Musical Books Now in the Czech Republic, I: 1500-1630)
 

 

 
Toto repertorium vzniklo s podporou Grantové agentury ČR (projekt reg. č. 408/09/1857)
© Association for Central European Cultural Studies, 2009-2014
ISBN 978-80-87773-14-7
All rights reserved: no part of this repertory may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior written permission of the Association for Central European Cultural Studies.
 
2010-2020 © ACECS (Ver.02.27)