Association for Central European Cultural Studies
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
Association for Central European Cultural Studies
 
AKCE LIDÉ PROJEKTY KNIHOVNA CLAVIBUS UNITIS BIBLIO STARÉ HUDEBNÍ TISKY E-LIBRARY KONTAKTY
 
 

Mgr. Jan Baťa
prof. PhDr. Jan Burian, CSc.
doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
PhDr. Petr Daněk, CSc.
Mgr. Marek Dospěl
Mgr. Nora Hodečková, Ph.D.
PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
PhDr. Ondřej Koupil
PhDr. Jiří K. Kroupa
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.
MgA. Lukáš Matoušek
Mgr. Jiří Pavlík, Th.D.
PhDr. Jiří Rak
Mgr. Michaela Rossi
Mgr. Martina Šárovcová
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
PhDr. Jana Vozková, CSc.

 
2010-2020 © ACECS (Ver.02.27)